N,S,VID,160V,0.03A,0.2W,7B


$2.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC869MITSUBISHI
  • Shipping: