N,UNI,30V,0.05A,0.2W,150M,7B


$2.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC711MITSUBISHI
  • Shipping: