N,UHF,35V,7A,22W,520M,58S


$29.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC3022MITSUBISHI
  • Shipping: