N,VHF,40V,0.4A,0.6W,175M,7B


$2.50 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC2538MITSUBISHI
  • Shipping: