N,VHF,35V,2A,>7.5W,175M,58S


$15.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC2237MITSUBISHI
  • Shipping: