N,HF,75V,4A,17J


$3.50 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC2166MITSUBISHI
  • Shipping: