N,VHF,40V,3.5A,17.5W,175M,58S


$19.50 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC2094MITSUBISHI
  • Shipping: