N,UHF,35V,1A,3.5W,470M,58S


$15.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC1966MITSUBISHI
  • Shipping: