P,UNI,45V,0.3A,0.5W,130M,7B


$1.25 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SA696MITSUBISHI
  • Shipping: