Limited Qty
Limited Qty

C0.0033K1500V CAPACITOR 0.033MF 1500V


$2.00 
  • Brand: SHIZUKI
  • SKU: PS.0.0033KSHIZUKI
  • Shipping: