IC,2xNF-E,24V,2x15W(13V/4)


$4.50 
  • Brand: SANYO
  • SKU: LA4705SANYO
  • Shipping: