IC,2XNF-E,18V,2X6W(13V/4)


$4.50 
  • Brand: SANYO
  • SKU: LA4440SANYO
  • Shipping: