IC,=LA4137:13V,2.7W(9V/3.2)


$4.00 
  • Brand: SANYO
  • SKU: LA4138SANYO
  • Shipping: