NPN Silicon med pwr trans. 50V 7A 40W 70-240 ~10 MHz TO220AB SC-462-10A1A


$1.50 
  • Brand: TOSHIBA
  • SKU: 2SD553TOSHIBA
  • Shipping: