NPN Silicon med pwr trans. w/ damper 50V 2A 10W 100-300 2-7B1A 2-7B2A


$3.50 
  • Brand: TOSHIBA
  • SKU: 2SD1160TOSHIBA
  • Shipping: