N,Uni,60V,0.2A,0.25W,200M,7C


$0.25 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC815NEC
  • Shipping: