N,VHF-V,530M,24B


$1.00 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC606NEC
  • Shipping: