N,NF,120V,0.1A,0.2W,100M,41C


$0.75 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC3201NEC
  • Shipping: