N,UHF,20V,1.5A,3.2W,520M,58S


$18.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC3103MITSUBISHI
  • Shipping: