N,UHF,36V,2A,8W,520M,58S


$22.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC3021MITSUBISHI
  • Shipping: