N,UHF,35V,1A,10W,520M,58S


$25.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC3020MITSUBISHI
  • Shipping: