Similar to BSW41, BSY 62...63, 2N706A, 2N708 BSW64 2N2222A KT316G


$2.50 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC301MITSUBISHI
  • Shipping: