N,AM,50V,22A,110W,30M,57S


$45.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC2904MITSUBISHI
  • Shipping: