N,UNI,60V,0.1A,0.3W,250M,40C


$0.25 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2785NEC
  • Shipping: