N,S,150V,15,100W,16J


$2.50 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2750NEC
  • Shipping: