N,S,500V,10A,100W,16J


$2.50 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2749NEC
  • Shipping: