N,UNI,60V,0.1A,0.25W,250M,7C


$0.90 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2718NEC
  • Shipping: