N,VHF,35V,14A,60W,175M,57S


$24.50 $25.50(-3.92%)
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC2630MITSUBISHI
  • Shipping: