N,UNI,50V,0.2A,0.3W,200M,7C


$0.20 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC2603MITSUBISHI
  • Shipping: