N,UHF,35V,0.4A,1.6W,500M,2A


$5.50 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2586NEC
  • Shipping: