N,VHF,35V,4A,17W,175M,58S


$13.75 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC2539MITSUBISHI
  • Shipping: