N,S,500V,5A,40W,17J


$1.75 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2518NEC
  • Shipping: