N,NFS,500V,2A,40W,17J


$1.80 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2333NEC
  • Shipping: