N,NF,120V,1.5A,25W,200M,17J


$1.50 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2275NEC
  • Shipping: