N,VHF,25V,0.75A,1.6W,175M,2A


$7.00 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2221NEC
  • Shipping: