N,VHF,40V,0.3A,0.2W,175M,7B


$1.90 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC2053MITSUBISHI
  • Shipping: