N,UNI,30V,0.7A,0.6W,170M,7C


$1.75 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2001NEC
  • Shipping: