N,UNI,60V,0.2A,0.6W,7C


$2.50 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC2000NEC
  • Shipping: