N,HF,120V,2A,3.8W,17J


$4.95 $7.00(-29.29%)
  • Brand: MATSUSHITA
  • SKU: 2SC1975MATSUSHITA
  • Shipping: