N,VHF,35V,3.5A,15W,175M,14G


$8.50 $11.50(-26.09%)
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC1972MITSUBISHI
  • Shipping: