N,VHF,40V,0.6A,1.3W,175M,17J


$3.50 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC1970MITSUBISHI
  • Shipping: