N,AM,60V,6A,16W,27M,17J


$3.50 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC1969MITSUBISHI
  • Shipping: