N,VHF,35V,1A,4W,175M,2A


$4.50 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC1947MITSUBISHI
  • Shipping: