N,NF,160V,0.05A,1W,120M,9B


$1.00 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC1941NEC
  • Shipping: