N,AM\FM,50V,0.03A,250M,7C


$0.35 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC1675NEC
  • Shipping: