N,NF,40V,2A,5W,60M,14H


$1.50 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC1449NEC
  • Shipping: