N,UHF,45V,0.3A,0.8W,1.7G,2A


$5.50 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC1252NEC
  • Shipping: