N,UNI,50V,0.02A,0.25W,7C


$1.50 
  • Brand: NEC
  • SKU: 2SC1222NEC
  • Shipping: