P,UNI,25V,0.7,0.5W,150MHZ,7B


$1.25 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SA695MITSUBISHI
  • Shipping: